czekając na wiosnę

Bacówka Pod Małą Rawką
Schronisko pttk