Lubrzanka – Spacer – Dzieciaki – Tutauki – fotografia -04-03-2017-0001